Fiatal kutatói minikonferencia 2019/2020/1 beszámoló

2020. január 21-én rendeztük meg már hagyományosnak tekinthető konferenciánkat. Alapszakos, mesterszakos és doktorandusz hallgatóink mutatták be kutatási eredményeiket. Mindenkiről elmondható, hogy részt vesz jelenleg is az Új Nemzeti Kiválóság Programban, többnyire a program keretében végzett kutatási eredményeket ismerhettük meg.

Az alábbiakban rövid ismertetőt közlünk az előadásokról:

Czinder Vendel Bence

3D pontkövetés és röppálya számítás RGBD kamera használatával

E projekt célja egy RGBD (a színes képpontok mellett mélységi adatokat is szolgáltató) kamera segítségével megvalósított objektumkövető és röppályabecslő rendszer összeállítása, amely képes egy objektum detektálására, térbeli pozíciójának meghatározására, majd ezek alapján a jövőbeli tartózkodási helyének megbecsülésére, miközben az objektum mozgását valós időben követi, így folyamatosan frissítve a becslést.

20200121_170235

Pintér Ádám

Programozási feladatok megoldásainak osztályozása neurális hálózatokkal

A programozási feladatokra adott megoldások két területen kerülnek előtérbe: a mérnöki, azon belül is elsődlegesen a mérnök informatikai oktatásban, mikor a hallgatók egy feladatra adnak megoldást, illetve a szoftverfejlesztő iparban, mikor bizonyos funkcionalitás kerül implementálásra. Az elkészített megoldásokat, sok esetben nehezen kategorizálhatók azalapján, hogy mire adnak megoldást, mely probléma akkor kerül igazán előtérbe, mikor egy régi, esetleg más programozási nyelven írt rendszert és funkcionalitásait szeretnének egy modernebb nyelven újraírni, kiegészíteni. Az említett problémára jelenthet megoldást egy olyan többrétegű neurális hálózat, mely képes a forráskódokat futtatás nélkül, a mögöttes szemantikai jelentésüket megértve azokat osztályozni. Az automatikus forráskód azonosítási megoldás kritériumai közé tartozik a nagy pontosság (>95%) és a gyors felismerési képesség, mely lehetővé teszi a rugalmas és szerteágazó felhasználását.

20200121_175727

 

Lovas István

Drónra szerelhető nukleáris sugárzás detektor továbbfejlesztése szabadtéri gamma sugárforrás felderítésére

A 2017-es UNKP pályázat keretein belül drónra szerelhető, alacsony felbontású mikrobolométer által készített radiometriás hőortofotó előállítás módszerének a kidolgozásával foglalkoztam. Sikerült a gyenge felbontás ellenére nagyméretű, georeferált térképet előállítani egy adott területről, mely infratartománybeli adatokat tartalmaz. A 2018-as UNKP pályázat során a mérési módszert kiterjesztettem gammasugárzás mérésére, sugárforrások feltérképezésére. Sikerült elkészítenem egy egy GM és egy tovább fejlesztett négy GM csőből álló drónra szerelhető sugárzásmérő rendszert. Segítségével biztonságos távolságból lehet feltérképezni ipari, katasztrófák utáni területek sugárszennyezettségét. A 2019-es pályázatom célja ennek a rendszernek a továbbfejlesztése, tesztelése, a mérési módszer tovább finomítása.

20200121_174453

Gulyás Oldal Laura

Tenyér jellemzőinek vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel, biometrikus azonosítás támogatására

Napjainkban egyre elterjedtebbek a biometrikus személyazonosító berendezések (tenyérszkenner, retinaszkenner, ujjlenyomat olvasó). A dolgozatom célja megismerni különböző algoritmusokat a tenyér jellemzőinek kinyerésére, majd ezen algoritmusok bemutatása, implementálása és tesztelése. A hasonló rendszerek vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy a piacon lévő rendszerek többnyire olyan képet feltételeznek, amelyek rögzítését célhardver végzi el. Higiéniai és költségvetési szempontokat figyelembe véve indokolt egy olyan rendszer építése, amely nagyfelbontású kamera képét veszi alapul. A dolgozatban bemutatok egy olyan saját fejlesztésű képfeldolgozó modult, amely képes egy tenyérről készült bemeneti kép alapján olyan egyedi jellemzőket kigyűjteni, amelyek invariánsak az eltolásra és a forgatásra, valamint alkalmassá teszik a szoftvert két – ugyan arról a tenyérről készült kép – párosítására. Az emberek tenyerének közepén számos vonalat találhatunk, melyeknek már az ókori görögök is különböző jelentéseket tulajdonítottak. Több rendszer építkezik kizárólag ezeknek a vonalaknak a detektálására, ám esetleges fizikai sérülések következtében sérülhetnek és felismerhetetlenné vállhatnak ezek a vonalak. Az általam tervezett rendszer elsősorban a tenyér geometriai jellemzőit veszi figyelembe (alaki jellemzők, arányok, stb.) A képfeldolgozó modul a későbbiekben egy beléptető rendszer magját fogja képezni, mely kutatásomat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, az ÚNKP-19-2 kódszámú, Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.

20200121_172626

A konferencián megjelent hallgatótársak és oktatók feltehették a kérdéseiket, továbbá minden előadó bíztató szavakat és sok jó tanácsot kapott a kutatásának folytatásához!

Kovács András