Nokia X – Hálózati állapot előrejelzés mobil hálózatokban neurális hálókkal

2019-05-06

Tradicionálisan a mobil hálózatokat egyszerű, kézzel definiált szabályok alapján menedzselik. A hálózati forgalom növekedésével és az 5G hálózatok hajnalán viszont ez a módszertan nem fenntartható, így igény van autonóm hálózat menedzser rendszerekre. Ilyen rendszerekben egy prediktív funkcionalitás hozzáadása nagyban növeli a teljesítményt. Az előadásban egy ilyen prediktív modult vizsgálunk meg, mely vektor kvantáló és rekurrens neurális háló módszereket használ.

-További részletek hamarosan!